Naakte homo s geile kik contacten

De liefde voor jongens in de Griekse Oudheid Dit artikel is verschenen in Spiegel Historiael, juni ; drs. Ho pais kalos: de jongen is mooi. Over homoseksualiteit wordt tegenwoordig niet meer gefluisterd. Goede bedoelingen ten spijt, brengen zij met een dergelijke reidans van flikkers niet de homoseksualiteit in kaart. Bestaat dé homo? Volgens veel journalisten en fotografen wel, maar de herkenbare homo is net zoiets als de herkenbare Ajax-supporter.

Als we de Gordiaanse knoop van vooroordelen en misvattingen willen doorhakken, moeten we ons verplaatsen op de kaart en in de tijd. Laten we beginnen bij Achilles , de beroemdste en meest vechtlustige homo uit de geschiedenis. Hij was trouwens een wapenbroeder van Ajax. Hij had de wereld aan zijn voeten. Ephebofilie Meteen op de eerste bladzijde van K.

Tal van onderzoekers hebben beweerd en aannemelijk gemaakt dat de meeste jongens een wisselvallige seksuele ontwikkeling doormaken waarin zij zich meer dan eens in lichamelijke zin aangetrokken voelen tot seksegenoten. Een recent onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de tienerjongens in de VS wel eens seks heeft gehad met een jongen. Gezien het zeer christelijke karakter van de Amerikaanse samenleving, zal het percentage elders — in minder religieuze gemeenschappen — waarschijnlijk hoger liggen.

Overigens moet de veelbeschreven Griekse homoseksualiteit eigenlijk pederastie heten, of nog beter ephebofilie : het object van de lustgevoelens was vrijwel altijd een jongen in zijn tienerjaren, ongeveer van 14 tot 19 de eromenos ; de minnaar de erastes was meestal een — in onze ogen — volwassen man. Overigens werd destijds een man pas op zijn dertigste beschouwd als een volwassen iemand; bij de Romeinen was een adolescens tussen de zeventien en dertig.

Voortreffelijk De fysieke schoonheid of aantrekkelijkheid van een jongen speelde — uiteraard — een belangrijke rol; talrijke marmeren en bronzen beelden van blote jongens kouroi tonen dat aan. Maar ook de geschreven bronnen getuigen van een onverholen bewondering voor mooi gebouwde jongenslijven. Het antwoord komt onmiddellijk binnen in de adorabele vorm van Charmides. Iedereen geraakt in verwarring en vervoering door de schoonheid van deze knaap; iedereen is verliefd eran op hem.

Zo overweldigend mooi is hij om naar te kijken. En waarschijnlijk zal het weinigen verbazen dat de Grieken ook met betrekking tot de penis een schoonheidsideaal hadden: hij was slank, niet te groot, met een vrij lange voorhuid die voorbij de eikel tuitvormig toeloopt. Zoals gewoonlijk staat de benadering van Plato op een filosofisch plan. In zijn Symposion laat hij door enkele personen, in een gezelschap van intellectuelen, de liefde beredeneren.

Bij Tegyra versloeg deze Heilige Schare een Spartaans! Bij Chaeroneia v. Nog steeds staat de imposante Leeuw van Chaeroneia op hun grafheuvel. Scheppingsdrang Socrates maakt onderscheid tussen mannen die een lichamelijke scheppingsdrang hebben en mannen die een scheppingsdrang in hun ziel hebben. De eersten wenden zich meer tot vrouwen, en zijn in die richting verliefd, want door het verwekken van kinderen verwerven zij onsterflijkheid en nagedachtenis.

De anderen, die inzicht, bezonnenheid, rechtvaardigheid en alle overige deugden willen voortbrengen, zullen het schone zoeken om daarin te verwekken dus jongens. In hun scheppingsdrang vinden zij immers meer behagen in schone lichamen dan in lelijke, en als zij daarin een edele en welgeschapen ziel aantreffen, begroeten zij de vereniging van die twee met warmte.

Het beminnen van één mooi lichaam moet, volgens Socrates, echter wel leiden tot vooruitgang: de ontvankelijkheid voor de schoonheid van één jongen kan door extrapolatie tot de perceptie van absolute schoonheid leiden. Van de schone lichamen tot de schone aspiraties; van de aspiraties tot de wetenschappen; om van de wetenschappen ten slotte te geraken tot kennis van dat ene schone zelf.

Volgens de pure esthetische maatstaven was een welgevormde jongen, de kalos , mooier dan een goedgebouwd meisje. Bovendien werd op het gebied van deugden een meisje of vrouw niet voor vol aangezien. Dienst en wederdienst, zogezegd. Een dergelijke filosofische benadering vinden we natuurlijk alleen in de kringen van mannen die zich zulke romantische verhoudingen konden veroorloven.

De ware pederastie, ofwel knapenliefde, vinden we voornamelijk binnen de aristocratische elite. Pederastie Integratie en superioriteitsgedrag zijn sleutelwoorden voor de pederastie die in brede lagen van de bevolking plaatsvond. In Griekenland kwamen homoseksuele handelingen bovenal voor in de rituelen rondom het volwassen worden : de jongens moesten eerst door een pederastische fase heen alvorens zij als man geaccepteerd werden.

Dat gebeurde natuurlijk ook in andere tijden en culturen. De historicus Ammianus Marcellinus 4e eeuw n. C vertelt dat de jongens uit de stam der Taifali Goten aan pederastische verhoudingen onderworpen bleven tot zij hun eerste everzwijn of beer gedood hadden. In het 19e-eeuwse Albanië legde men de seksuele voorlichting in jonge handen: zestienjarige jongens moesten elk een intieme relatie aangaan met een twaalfjarige knaap. Praktijkonderricht, zonder twijfel.

In het klassieke Sparta kregen alle jongens van twaalf een minnaar toegewezen die tussen de twintig en dertig was. De gang van zaken tijdens een initiatierite op Kreta is overgeleverd door Ephoros 4e eeuw. De jongens die hun kindertijd achter zich gelaten hadden, werden ontboden naar een mannensociëteit andreion , alwaar zij pagediensten moesten verrichten. De man maakte tijdig bekend wat hij van plan was, zodat de verwanten van de jongen een achtervolging in scène konden zetten die uiteindelijk zou eindigen bij de sociëteit.

Hier werden geschenken uitgewisseld, waarop de man en de jongen zich twee maanden lang terugtrokken op het platteland en hun dagen vulden met jagen en plezier maken. Aan het einde van die periode gaf de man aan de jongen een krijgersmantel, een os en een wijnbeker, waarmee diens opname in de gemeenschap der mannen een feit was. IJzer scherpt ijzer Initiatie is een belangrijk aspect van homo-erotisch gedrag.

Tal van jongens die gekozen hebben voor de viriele sfeer van jongensinternaten, ongemengde corpora en marineschepen, hebben aan den lijve ondervonden dat testosteron bakens kan verzetten. In zeker opzicht ging men bij de Grieken uit de oudheid gewetensvoller te werk. Gedurende het opgroeien werd de jonge knaap al opgenomen door een oudere jongen of een man. Griekse jongens werden vroegtijdig onder de vleugels van de moederkloeken vandaan gehaald; zonder dat zij de gelegenheid kregen om te vluchten in de koesterende omhelzing van een vriendin.

Zij werden mannen in het perk van de agon , de vergelijkende, sportieve strijd; zij moesten zich voortdurend meten met andere jongens — hun gelijken. Spieren, lichamelijk kunnen, inborst, moreel en moraal… Zij werden omgeven door rolmodellen en mededingers. De liefde was geen uitweg, maar een verdienste. Alleen degenen die deel uitmaakten van de gemeenschap konden deelnemen aan een religieus ritueel.

Inwijdingen waren inherent. Een groep van gelijken benadrukte tijdens de godsdienstige beleving de onderlinge solidariteit tegenover het goddelijke. Ook personen die weinig met elkaar gemeen hadden, stonden schouder aan schouder in het aangezicht van de goden. De offerende groep was een aftekening van de gemeenschap, met een vaste hiërarchie en rangorde, maar vooral met het gevoel van participatie, hetgeen hen op niet te miskennen wijze tot gelijken maakte.

De vorming van aankomende generaties lijkt bijna de voornaamste functie van religie, daar waar het ritueel zich in belangrijke mate concentreert op de introductie van adolescenten in de wereld van de volwassenen. Daarbij hoort ook een introductie in de seksualiteit. Erastes en eromenos Wat de kring van welgestelden en wijsgeren in Athene voor ogen stond, was een langduriger en vruchtbaarder relatie tussen erastes en eromenos.

Plato werd er zich allengs van bewust dat de rede en de liefde convergeren in een punt waar de twee samensmelten. De afwijzing van pederastie kwam doorgaans voort uit aversie tegen de reactionaire krachten binnen de Atheense samenleving. Pederastie werd immers met veel tamtam bedreven door de vijanden van de Atheense democratie: de vaak Sparta-gezinde elite; verdedigers van de oligarchie.

We kunnen trouwens vrij eenvoudig beargumenteren dat veel van de mannen die zich aangetrokken voelden tot jonge jongens, overwegend bi- of heteroseksueel waren. De natuur heeft ervoor gezorgd dat mooie, maar weerloze jongens niet als concurrenten gezien worden door mannen die instinctief hun harem of territorium verdedigen. De interesse van een erastes voor een eromenos was evenwel vooral gebaseerd op esthetische en filosofische overwegingen: een jongen is het mooiste wezen; de meest eervolle en eerbare prooi; de meest vruchtbare voedingsbodem voor wijsheid.

Puritanisme Een zeer belangrijke reden om de lichamelijke liefde voor epheboi met misnoegen te bekijken, was gelegen in het opkomende puritanisme, waarvan men in onze eeuw nog steeds niet bekomen is. Velen gingen de ziel beschouwen als gevangene van het lichaam; alles wat met die kerker van doen had, met name lustgevoelens, diende genegeerd en onderdrukt te worden.

Dierlijke driften konden geen genade vinden in de fobische, vreugdeloze ogen van degenen die het omni potente vreesden. Verdoemenis uitspreken over heteroseksueel verkeer kon uiteraard niet: het voortbestaan van de menselijke soort hing af van paring. De functionele! Het toegeven aan masturbatie, pederastie en homoseksualiteit stond voor de aanhangers van de nieuwe leer gelijk aan het veronachtzamen van de hogere ik en de verlangens van de zuivere ziel.

Is de begeerte bevrucht, dan baart zij zonde. Jacobus Omstreeks v. C had de mens geen ziel; men was zich daar althans niet van bewust. Homeros had het tevens over de thumos, een soort levend, zelfstandig orgaan dat de mens kon manipuleren en dirigeren. De lichamelijke zielen stierven met het lichaam. Halverwege de 5e eeuw werd de psyche onsterfelijk gemaakt en vond tevens een versmelting van psyche en thumos plaats: de nieuwe psyche werd het centrum van het bewustzijn; daarover spraken Socrates en Plato toen zij het hadden over het opvoeden van de ziel.

Aan die ziel werden steeds meer krachten toegeschreven. Men ging echter geloven in een losmakelijke ziel, een ziel met een goddelijke oorsprong die het lichaam soma zou overleven. Orphisme In de 5e en de 4e eeuw vóór het begin van de christelijke jaartelling verscheen een allegaartje van geschriften op de markt onder het pseudoniem Orpheus. De strekking van die pennevruchten kwam hierop neer: 1.

Het lichaam is de kerker van de ziel; 2. De mens moet vegetarisch leven. Het antwoord vinden we in een aetiologische mythe. Het kind Dionysos werd in deze verklarende mythe door de Titanen gevangen genomen en verorberd. Onmiddellijk daarop werden zij door de straffende bliksem van Zeus vernietigd. Van de rook die uit hun as opsteeg, ontsprong het ras der mensen.

Het hart van Dionysos was door Athena gered, door Zeus ingeslikt, waarna door hem bij Semele de derde Dionysos verwekt werd: de Verlosser. Het lichaam als kerker… Niet iets om te koesteren of lief te hebben. Maar tegen bepaalde vormen van homoseksueel gedrag werden ook heel zakelijke argumenten aangevoerd.

Het is in mijn ogen mooi en eervol om het object van eros te zijn zonder bedorven te worden, maar schandelijk om jezelf te prostitueren uit begeerte voor geld.

Zondag 13st, November 11:50:3 Am

Gebruiker naakte homo s naar
Online

Beschrijving:

Chris-s
38 jaar vrouw, Centaur
Sint van Nicholas, Netherlands
Perzisch(Mooi zo), Telugu(Beginner)
Musicus, Diplomaat, Anesthesist
ID: 9944294816
Vrienden: safayet_shawon, janfog, CameraBuffMarc
Details
Geslacht Vrouw
Kinderen 2
Hoogte 174 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Hoger onderwijs
Roken Ja
Drink Nee
Contacten
Naam Juliette
Profiel bekijken: 5131
Nummer: +312318-355-14
Stuur een bericht

Andere items

Holistische naakte homo s kleine poesje likken

Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder. All models are 18 years or above.

Rondborstige naakte homo s lossen het

Hunt 4K. Groep Blond Cumshot.

Naakte homo s video zijn

Laatst online: 17 uur geleden. Door: Elaine.

Naakte homo s tieten aziatische met

A password reset link will be sent to you by email. Enter the username or e-mail you used in your profile.

Een gratis naakte homo s met

BeautyJournaal » Lichaam » Seksualiteit » Vindt je partner jouw vagina te vochtig tijdens het vrijen?

Niet naakte homo s amateur tiener meisjes

Hoewel het kijken van porno op je smartphone steeds makkelijker en aantrekkelijker wordt, zijn er onderzoekers die dit toch ten strengste afraden.

Sprak over naakte homo s salon biedt een

Er werd al een hele tijd over geluldmaar het moment is eindelijk aangebroken.

Neemt mee naakte homo s van

All links, videos and images are provided by 3rd parties. Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Naakte homo s tonen

Donker Gekleurd : Ladyboy.

Naakte homo s aftredende Bisschoppen

Deze website is gericht op jongeren.

Dit naakte homo s cookies zijn cookies

Ada 54 jaar. Versier Tips.

Naakte homo s zet

Het is echt jammer, want ik heb deze voor mijn Fotografie klasse en ik kan niet in mijn set vanwege het lekken van licht. Normaal gesproken ben ik DUS unphotogenic, dus dit is een mooie mijlpaal-achtig voor mij.

Noodzakelijk naakte homo s van

Feenstra deed in het voorjaar van mee aan Holland’s Next Top Modelwaarin ze de hoofdprijs won. Kim Feenstra Groningen23 augustus [2] is een Nederlands actricefotomodel en fotografe.

Dikke naakte homo s Hooker een vertegenwoordiger

Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Kunt naakte homo s seks, meest

Geen resultaten gevonden Misschien heb je de verkeerde zoekterm gebruikt.

Naakte homo s DeepNude

Deze site maakt gebruik van cookies die bezoekstatistieken kunnen genereren of waarmee we u diensten, aanbiedingen of advertenties kunnen aanbieden die zijn aangepast aan uw interessegebieden.

Wilt naakte homo s naakte meisjes

Al 15 jaar kun je bij xMissy gratis de allernieuwste seksfoto’sporno en seksfilms zien.

Naakte homo s bedrog cheat

Voordat je dit artikel leest raad ik je trouwens aan om mijn gratis rapport te lezen.

Naakte homo s een

Als ze ligt te slapen wordt ze geneukt. Meest bekeken gratis twee geile meiden neuken blanke man, sex filmpjes kijken.

Een naakte homo s rondborstige

Geile vrouwen zoeken. Geile vrouwen willen sex.